NEWS
POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPSTINE AKCIONARA

Na osnovu ?l.365 Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon) Odbor direktora privrednog društva ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD, Marka Miljanova br.15, N...

2018-05-25

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGA?AJU

Na osnovu ?lana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) privredno društvo ,,ELEKTROPORCELAN" A.D. NOVI SAD objavljuje: Izvešt...

2018-01-11

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPSTINE AKCIONARA

Na osnovu ?l.335 Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon) Odbor direktora privrednog društva ELEKTROPORCELAN A.D. NOVI SAD, Marka Miljanova br.15,...

2017-12-15

Izvestaj o bitnom dogadjaju

Na osnovu ?lana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) privredno društvo ,,ELEKTROPORCELAN" A.D. Novi Sad objavljuje: Izvešt...

2017-06-30

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu ?l.365 Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon) Odbor direktora privrednog društva ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD, Marka Miljanova br.15, N...

2017-05-23

Izvestaj o bitnom dogadjaju

Na osnovu ?lana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) privredno društvo ,,ELEKTROPORCELAN" A.D. Novi Sad objavljuje: Izvešt...

2016-06-30