NEWS
Izvestaj o bitnom dogadjaju

Na osnovu ?lana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) privredno društvo ,,ELEKTROPORCELAN" A.D. Novi Sad objavljuje: Izvešt...

2017-06-30

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu ?l.365 Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon) Odbor direktora privrednog društva ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD, Marka Miljanova br.15, N...

2017-05-23

Izvestaj o bitnom dogadjaju

Na osnovu ?lana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) privredno društvo ,,ELEKTROPORCELAN" A.D. Novi Sad objavljuje: Izvešt...

2016-06-30

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPSTINE AKCIONARA

Na osnovu ?l.365 Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon) Odbor direktora privrednog društva ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD, Marka Miljanova br.15, N...

2016-05-23

Izvestaj o bitnom dogadjaju

Na osnovu ?lana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) privredno društvo ,,ELEKTROPORCELAN" A.D. Novi Sad objavljuje: Izvešt...

2015-09-24

Saziv vanredne sednice Skupstine

Na osnovu cl. 335. Zakona o privrednim drustvima (dalje: Zakon) Odbor direktora privrednog drustva ELEKTROPORCELAN A.D. NOVI SAD, Marka Miljanova br.1...

2015-08-28