Saradnja sa: Siemens, Elin, Als- tom, NTC, Končar... Fabrika Elektroporcelan Novi Sad kao renomirani proizvođač elektroporcelanskih izolatora sa dugogodišnjim iskustvom, stekla je poverenje brojnih kupaca širom sveta: Siemens, Elin, Alstom, NTC, Končar...
Mesečna proizvodnja na zavidnom nivou Mesečnom proizvodnjom obuhvaćene su sve asortimanske grupe elektroporcelanskih izolatora...


POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPSTINE AKCIONARA

detaljnije »

Na osnovu ?l.365 Zakona o privrednim drutvima (dalje: Zakon) Odbor direktora privrednog drutva ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD, Marka Miljanova br.15, N... 2018-05-25

IZVETAJ O BITNOM DOGA?AJU

detaljnije »

Na osnovu ?lana 65. Zakona o tritu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) privredno drutvo ,,ELEKTROPORCELAN" A.D. NOVI SAD objavljuje: Izvet... 2018-01-11

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPSTINE AKCIONARA

detaljnije »

Na osnovu ?l.335 Zakona o privrednim drutvima (dalje: Zakon) Odbor direktora privrednog drutva ELEKTROPORCELAN A.D. NOVI SAD, Marka Miljanova br.15,... 2017-12-15